You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Neuscorrectie door injectie met vulstof (filler)

Deze jonge dame vertoont een verbuiging van het kraakbenig deel van het neusskelet. Dit veroorzaakte een zichtbare richel op de rechterzijde van de neus en een inkeping in de neusrug, zonder belangrijke weerslag op de ademhaling.
1,1 ml. Vulstof (filler) werd in twee zittingen, met interval van een week, tussen spierlaag en neusskelet geïnjecteerd. Deze behandeling gebeurt op de raadpleging. Het resultaat daarvan na zeven maand ziet u in de middelste van drie meelden. Er werd een bijkomende correctie uitgevoerd, samen 0,6 ml, opnieuw in twee zittingen. Het resultaat ziet u in de rechtse van drie.
Fillers kunnen wat tijdelijke zwelling veroorzaken. Daarom is het nuttig om de behandeling in verschillend, kleine stapjes uit te voeren.
Leeftijdscategorie: 18 - 19 jaar.

Klik op de knop met pijltjes, rechts boven op de rechter foto, om de uitvergroting te zien. Opslaan, kopiëren of verspreiden van deze informatie is verboden.