You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

De Inspanningsverbintenis

De plastisch chirurg engageert zich om uw ingreep goed en zorgvuldig uit te voeren. Zijn inspanning en materiaalkeuze houden echter geen garantie in qua resultaat. Geneeskunde is op wetenschap gebaseerd maar is zelf geen exacte wetenschap. Elk menselijk lichaam is verschillend en de geneeskunde is niet bij machte alle lichamelijke processen te kennen laat staan te voorspellen.
Uw arts zal in eer en geweten de behandelingen uitleggen die bij u een goede kans op slagen hebben. Een resultaat of eventuele verwikkelingen zijn echter nooit volledig voorspelbaar. Indien u verzoekt een ingreep te ondergaan dient u bereid te zijn dit risico te dragen. Uw arts zal zich in elk geval inzetten om eventuele verwikkelingen goed te behandelen of door collegae te laten behandelen. Ook zal hij bij minder goed resultaat de mogelijke bijkomende correcties voorstellen. De behandeling van verwikkelingen of bijkomende behandelingen zijn echter niet inbegrepen in het afgesproken budget van de ingreep.