You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Het Behandelingsplan - Geinformeerde Toestemming

Deze website geeft u algemene informatie om de raadpleging beter te kunnen toespitsen op uw individuele vraag of probleem. U kan een raadpleging voorbereiden door de site te bestuderen voorafgaand aan het doktersbezoek. U kan de site ook gebruiken om verder na te denken over de persoonlijke informatie die u zal krijgen. Uiteindelijk wordt uw behandelingsplan samen met u opgesteld op de raadpleging en schriftelijk bevestigd.
De website is geen handleiding en ook geen volledige opsomming van zaken die fout kunnen gaan. Een belangrijk deel van de uitleg wordt mondeling gegeven tijdens de raadpleging. De arts houdt rekening met uw persoonlijke wensen, uw lichaamsbouw en uw medische voorgeschiedenis om mogelijke behandelingen voor te stellen.
Voor esthetische behandelingen is het ondertekenen en overhandigen van een schriftelijk behandelingsplan wettelijk verplicht.  Als het om chirurgie gaat is er bovendien een bedenktijd van minimaal vijftien dagen verplicht, eer een afspraak voor de operatie mag worden gemaakt. Al moeten de zwaarste verwikkelingen in het plan worden vermeld kan zelfs een uitvoerige schriftelijke studie van mogelijke nevenwerkingen en verwikkelingen onvolledig zijn. Een verwikkeling kan voor het eerst optreden en nog niet in de medische literatuur beschreven zijn.
Het is erg belangrijk dat u slechts een afspraak maakt voor een behandeling als u alles goed heeft overwogen, hoe klein ook de ingreep. Schrijf uw vragen op. Kom bij twijfel liever voor de ingreep nog eens op raadpleging.