You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Informatiebeperking

Het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten beschouwt de vermelding van een stofnaam of een merknaam van een voorschriftplichtig geneesmiddel of van een medisch hulpmiddel op een website met medische informatie als reclame. 

Reclame voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is verboden. Daarom kan u enkel op de raadpleging of door andere vormen van persoonlijke communicatie met een arts of apotheker dergelijke informatie krijgen. 

Tot onze spijt mogen wij de gebruikte stof of het gebruikte toestel niet noemen op deze website.