You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Body Lift - Torsoplastie

Dit is een combinatie van een buikcorrectie (abdominoplastie) en een billift (gluteoplastie), en wordt wel vaker in één operatietijd uitgevoerd. Deze ingreep wordt vaak uitgevoerd na belangrijke vermagering.