You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Liposculptuur

Soms kan onder een borstverkleining worden uitgevoerd door liposculptuur (liposuctie, wegzuigen van vet) zonder wegnemen van huid. Het herstel is bij deze ingreep aanzienlijk sneller dan na de klassieke borstverkleining. Weinig patiënten komen er voor in aanmerking, omdat dit enkel lukt bij een jonge en nog zeer elastische huid.

Als bij pubers ernstige overontwikkeling van de borsten met belangrijke lichamelijke klachten ontstaat, kan deze ingreep soms beterschap brengen en toelaten open chirurgie (klassieke borstverkleining) tot op latere leeftijd uit te stellen. Bij asymmetrie kan liposuctie van de grootste borst een goede toepassing zijn. 

Het gevoel in de huid en de tepel en de melkgangen kunnen hierbij nagenoeg altijd bewaard worden.

De ziekenhuisopname kan in dagopname of met één overnachting. Over het algemeen is het herstel vrij snel, en kunnen bijna alle activiteiten na twee weken worden hernomen.