You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Volumeherstel van de koontjes

Bij veroudering ontstaan compartimenten in de wang: het jukbeen (de koontjes), de wangmassa dicht tegen de bovenlip, een groeve ertussen, de aflijning van de oogkasrand onderaan. Door het volumeverlies van de koontjes te compenseren wordt de wang terug tot één eenheid herleid.
Leeftijdscategorie: 25-29 jaar.

Klik op de knop met pijltjes, rechts boven op de rechter foto, om de uitvergroting te zien. Opslaan, kopiëren of verspreiden van deze informatie is verboden.