You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Liposculptuur

Bij liposculptuur wordt vetweefsel afgezogen langs enkele kleine insneden van 4 tot 6 mm. De ingreep kan variëren van zeer klein tot zeer groot naargelang het te behandelen volume. De verdoving is naargelang de uitgebreidheid van de ingreep plaatselijk, volledig of zogenaamd "locoregionaal" (vb. door prik in de rug).

Liposculptuur is de beste behandeling voor plaatselijke vetopstapelingen. Het figuur blijft er definitief door gewijzigd. Bij behoud van het lichaamsgewicht komt de vetopstapeling niet terug. Wie nadien echter meer gaat eten mag niet verwachten dat door de voorbije ingreep het gewicht op magische wijze gelijk blijft.

De ingreep is irriterend voor de weefsels en veroorzaakt zwelling gedurende meerdere weken tot maanden. In elk geval dient een elastisch steunverband gedragen te worden gedurende minimum zes weken na de ingreep. Dit beperkt de zwelling en zorgt voor een permanente massage. Door professionele manuele lymfedrainage bij een gespecialiseerd kinesist kan de duur van de zwelling drastisch ingekort worden. De grote meerderheid van de patiënten bereikt het definitieve figuur na zes weken.

Slechts zelden veroorzaakt de ingreep erge pijn. De eerste dag kan evenwel toch tegenvallen. Eerder dan de pijn is een stijf gevoel in de behandelde weefsels aanwezig gedurende ongeveer een week. Blauwe plekken verdwijnen na enkele weken, onzichtbare, doch voelbare verhardingen of vochtopstapelingen door diepgelegen blauwe plekken vergen soms meer tijd. De insteekopeningen worden met huidlijm verzegeld; hierdoor is douchen snel mogelijk. De meeste ingrepen gebeuren via daghospitalisatie of een zeldzame keer mits één nacht opname. De gewone, dagelijkse activiteiten kunnen snel hernomen worden.

Ten onrechte worden sommige liposculptuurtechnieken om commerciële redenen als "revolutionair" of "niet te evenaren" bestempeld. Zoals elke medische behandeling is liposculptuur door de jaren in belangrijke mate geëvolueerd en verfijnd. De dikte van de zuigbuizen is meer dan gehalveerd. De opkomst van de "tumescente techniek" (opspuiten van de weefsels met grote volumes vloeistof) verminderde pijn en bloeduitstortingen, verhoogde de precisie en liet ingrepen onder plaatselijke verdoving toe. Verschillende uitvoeringstechnieken zijn echter alternatieven eerder dan verbeteringen.

De huidige technieken laten correcties toe aan het grootste deel van het lichaamsoppervlak. Ook bepaalde vormen van borstontwikkeling bij mannen is op deze manier behandelbaar. Vetopstapeling binnenin de buikholte, zoals vaak bij mannen van middelbare leeftijd ontstaat, kan echter niet weggezogen worden.