You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Rhinoplastie

Een ingreep op de neus heeft bijzonder belangrijke gevolgen, lichamelijk en psychologisch, functioneel en esthetisch.

Technisch zijn dit complexe operaties, waarvan de preciese details erg variëren naargelang de vorm van de neus en de persoonlijke verwachtingen van wie de ingreep wil ondergaan.

De hoofdklacht kan voornamelijk functioneel zijn, zoals bijvoorbeeld bij neusverstopping. Het kan ook om een louter esthetische wens gaan, bijvoorbeeld wie de "bult" van de neus wegwil of een verkleining vraagt. Heel vaak gaat het om een combinatie van beiden, zoals bij de scheefstand van de neus, die neusverstopping kan veroorzaken en ook esthetische bezwaren meebrengt.

Bij het voorafgaand onderzoek worden deze aspecten in detail nagegaan. Vaak is een bijkomend onderzoek gewenst bij een neus-keel-oorspecialist, om de functie van de neus goed te analyseren en de weerslag van een correctie op de ademhaling in te schatten.

Sommige correcties kunnen gebeuren via een toegang van binnen in de neusgaten, waardoor er geen uitwendige littekens zijn. Andere vragen een meer uitgebreide toegang doorheen de onderzijde van de neus en/of de neusvleugels, waarbij de (meestal zeer discrete) littekens op minder opvallende uitwendige plaatsen liggen.

Dergelijke chirurgie vergt bijna steeds een volledige verdoving. Er is een ziekenhuisverblijf van één tot drie dagen. Een beschermgipsje wordt gedurende een week gedragen.

Zwelling rond de ogen duurt meestal een tiental dagen; blauwe plekken in het gelaat verdwijnen na drie weken. Dan is een groot deel van het eindresultaat bereikt en kan het sociale leven weer hervat worden. Het verzachten van de neustop en de laatste, discrete vormveranderingen duren echter nog vele maanden, tot soms meer dan een jaar.

Een correctie van de neus kan rechtstreekse gevolgen hebben op de stand van de bovenlip en kan de algemene indruk van een gelaat op heel ingrijpende wijze beïnvloeden.