You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Neuscorrectie - rhinoplastie

Deze man vertoonde scheefstand van de neus naar links met hierdoor te nauwe doorgankelijkheid aan de rechter zijde. Ook vond hij zijn neus veel te groot.
Gezien de grote vermindering in volume werd gekozen voor een relatief behoud van lengte als compromis. Een merkelijk overschot van weke delen op een klein skelet kan een onnatuurlijk resultaat geven en kan de doorgankelijkheid bemoeilijken. 
Na elf maand werd een bijkomende correctie uitgevoerd van een onregelmatigheid aan de neusrug en werd de doorgankelijkheid van de neustop verbeterd.
Leeftijdscategorie: 20 - 24 jaar.

Klik op de knop met pijltjes, rechts boven op de rechter foto, om de uitvergroting te zien. Opslaan, kopiëren of verspreiden van deze informatie is verboden.