You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Injecties van Plaatjesrijk Plasma (PRP) ter Bevordering van Littenuitrijping

Een laceratie door een slijpschijf, min of meer verticaal doorheen de rechter wenkbrauw en het bovenste ooglid, werd behandeld door uitsnijden van de verhakkelde wondranden en hechting. Na een maand was er ernstige hardheid en roodheid. De intrekking van het litteken verstoorde de natuurlijke boog van de bovengrens van het ooglid en maakte het erg moeilijk de oogleden volledig te sluiten.
Door twee injectiesessies van PRP met een interval van drie dagen werd geprobeerd de littekenuitrijping gunstig te beïnvloeden. Voor een individueel persoon is het niet mogelijk te weten voor hoever het goede resultaat door natuurlijke uitrijping van het litteken komt en voor hoever door de injectie van PRP. Klinisch onderzoek bij groepen patiënten toont wel de gunstige effecten van de behandeling aan.
Leeftijdscategorie: 35 - 39 jaar.

Klik op de knop met pijltjes, rechts boven op de rechter foto, om de uitvergroting te zien. Opslaan, kopiëren of verspreiden van deze informatie is verboden.