You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Mini-facelift, ooglidcorrectie en lipofilling

Tijdens één operatietijd werd een beperkte facelift (MACS-lift) uitgevoerd, een correctie van het doorhangen van de bovenste oogleden (vakterm: ptosis) en een lipofilling van het gelaat.
Bij een beperkte facelift wordt ingesneden aan de haargrens van de slapen, aan de aanzet van het oor en achter het klepje voor het oor. Na losmaken van de huid worden de dieper gelegen weke delen samengetrokken en hoger opgehangen. Zo wordt het wangvolume terug hoger over het jukbeen geplaatst. De groeve tussen wang en neus en bovenlip wordt minder diep. Het afzakkend deel van de wang over de onderkaak wordt terug opgetrokken.
Voor informatie over de lipofilling kan u hier klikken. De linkse foto van elk paar toont het uitzicht vóór de ingreep. Rechts ziet U het resultaat na vijf maanden.
Leeftijdscategorie: 55-59 jaar.

Klik op de knop met pijltjes, rechts boven op de rechter foto, om de uitvergroting te zien. Opslaan, kopiëren of verspreiden van deze informatie is verboden.