You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wie ben ik?

Dr. Vandeputte richtte in 1995 de afdeling plastische chirurgie op in het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde.

Zijn privépraktijk is volledig gericht op minimaal invasieve, esthetische behandelingen.

Zijn voornaamste interesses zijn esthetische chirurgie en volumeherstel van het gezicht, chirurgie van huidtumoren in het gezicht, functionele en esthetische chirurgie van de oogleden en ingrepen op de lichaamscontour. Over deze ingrepen gaf hij workshops en voordrachten op congressen plastische chirurgie en esthetische geneeskunde de wereld rond.

Dr. J. Vandeputte heeft volgende diploma's en erkenningen:

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde K.U. Leuven 1988.

Fellow of the Collegium Chirurgicum Plasticum (FCCP) 1995
Het Collegium Chirurgicum Plasticum organiseert theoretische lessen voor de kandidaat-specialisten en de drie examens die aan de erkenning voorafgaan.

Fellow of EBOPRAS 1995.
De European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery bepaalt kwaliteitsnormen in de opleiding plastische chirurgie op Europees niveau.

Dr. J. Vandeputte is titelvoerend lid van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (BSPRAS).

Dr. J. Vandeputte is lid van de International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).